Kazuistiky

 

 

 

 

Chirurgia ruky sa zaoberá spektrom úrazov, tumorov, obmedzení hybnosti či degeneratívnych zmien. Článok uvádza niekoľko diagnóz v rámci chirurgického ošetrenia ruky na našom pracovisku

 

•      špirálovitá nestabilná zlomenina diafýzy 5. záprstnej kosti riešená osteosyntézou minidlažkou

  

•     medzi benígne kožné tumory kože na ruke patrí aj keratoakantóm – objavuje sa hlavne u ľudí pokročilejšieho veku  väčšinou na miestach, ktoré sú dlhodobo vystavené slnečnému žiareniu, svojim charakterom je nezhubný a je skôr kozmetickým problémom, odstraňujeme ho aj vzhľadom k určitému potenciálu malignity, v tomto prípade je odstránenie riešené Limberg lalokom

   

•    pacientka po staršom úraze – zlomenine dolného konca vretennej kosti zhojenej v relatívne dobrom postavení prichádza s bolesťami zápästia, rtg naznačuje tzv. ulnárny impakčný syndróm, kedy je postavenie hlavičky ulny nad úrovňou radia. Hlavička  ulny spôsobí defekt na triangulárnom fibrokartilaginóznom komplexe  a dokonca dochádza k poškodeniu chrupavky na os lunatum. Riešenie je skrátenie ulny, v tomto prípade ho vykonávame artroskopicky tzv. wafer skracovacou osteotomiou ulny.

 

•    nasledujú dve kazuistiky zlomenín dolného konca vretennej kosti, kde v prvom prípade dochádza k skráteniu tzv. radiálnej dĺžky a inklinácie viditeľné na AP projekcii,  v druhom prípade ide o chybné postavenie v bočnej projekcii – dorzálna angulácia, ktorá by pri ponechaní bez adekvátnej liečby končila bajonetovou deformitou v zápästí, obe operované stabilnou LCP osteosyntézou