Posts by Slavomír Kovalčík

Boutonnière deformita

Skafoid dorzálny prístup

Ulnárny impakčný syndróm

XII. Slovenský kongres chirurgie ruky

15.-16. november 2018 Martin

Kazuistiky

        Chirurgia ruky sa zaoberá spektrom úrazov, tumorov, obmedzení hybnosti či degeneratívnych zmien. Článok uvádza niekoľko diagnóz...

Chirurgia ruky Žilpo

Niečo o nás

Xiapex alternatíva liečby Dupuytrenovej kontraktúry

Ganglion

Ganglion je najčastejší mäkkotkanivový tumor ruky. Tieto mucínom naplnené cysty sú zvyčajne v kontakte so susediacim kĺbnym puzdrom, šľachou alebo...

Skafolunátna disociácia

Termín skafolunátna disociácia popisuje dysfunkciu spôsobenú ruptúrou biomechanického spojenia medzi skafoidom a lunatom. Tento klinický stav bol známy už začiatkom...

Dupuytrenova kontraktúra

Dupuytrenova kontraktúra

Dupuytrenova kontraktúra Je to benígna fibromatóza palmárnej a digitálnej fascie. Primárne dochádza k histologickým a chirurgickým patoanatomickým zmenám v longitudinálnych...