LEN V ZDRAVÝCH RUKÁCH

JE CIT A SILA

MUDr. Slavomír Kovalčík

Chirurgia ruky bola roky okrajovou zónou pre rôzne medicínske odbory a jej kvalita často pokrivkávala. Práve toto vákuum kvalitnej starostlivosti o relatívne banálne úrazy a ochorenia sa stalo popudom pre vytvorenie novej ambulancie a tomu zodpovedajúcej chirurgickej starostlivosti.

Ambulancia má sídlo na žilinskej poliklinike Žilpo v rámci jednodňovej chirurgie. Ako chirurg traumatológ sa ruke intenzívnejšie venujem od vzniku ambulancie v 2010.

K operačnej náplni v rámci ruky patria:

  1. Endoskopické zákroky zápästia a drobných kĺbov,
  2. Endoskopia karpálneho tunela,
  3. Riešenie Dupuytrenovej kontraktúry až po tie najpokročilejšie štádia,
  4. Discízie pri stenotizujúcich zápaloch šliach, rekonštrukcie šliach,
  5. Uvoľnenie kontraktúr prstov,
  6. Odstraňovanie tumorov,
  7. Ošetrenie zlomenín ruky a zápästia
  8. Ošetrenie degeneratívnych zmien zápästia a ruky – artrózy.

Chirurgia ruky 

+421 908 901 305 / kovalks@icloud.com

 

 

Diagnózy

Boutonnière deformita

Kazuistiky

        Chirurgia ruky sa zaoberá spektrom úrazov, tumorov, obmedzení hybnosti či degeneratívnych zmien. Článok uvádza niekoľko diagnóz...

Ganglion

Ganglion je najčastejší mäkkotkanivový tumor ruky. Tieto mucínom naplnené cysty sú zvyčajne v kontakte so susediacim kĺbnym puzdrom, šľachou alebo...

Skafolunátna disociácia

Termín skafolunátna disociácia popisuje dysfunkciu spôsobenú ruptúrou biomechanického spojenia medzi skafoidom a lunatom. Tento klinický stav bol známy už začiatkom...

Dupuytrenova kontraktúra

Dupuytrenova kontraktúra

Dupuytrenova kontraktúra Je to benígna fibromatóza palmárnej a digitálnej fascie. Primárne dochádza k histologickým a chirurgickým patoanatomickým zmenám v longitudinálnych...

Zlomeniny článkov prstov I.

Distálny phalanx Zlomeniny tejto lokality môžme považovať za najčastejšie na ruke. Fraktúry tuberositas a hrotu článku vznikajú zvyčajne crush mechanizmom...

Rizartróza

Človek sa líši od nižších primátov a ostatných cicavcov palcom schopným opozície. Umožňuje nám mnoho hrubých aj jemných motorickych aktivít. Tento biomechanicky unikátny kĺb je dennodenne počas práce či rekreačných aktivít vystavený multiplanárnym nadmerným či chronickým zaťažovým silám, ktoré môžu viesť k predčasnej artróze a artritíde asi u 1 z 3 žien a 1 z 8 mužov.